De Vereniging

De VLD:

De Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) maakt zich sinds 1985 sterk voor het behoud c.q. verbetering van het dorpse karakter, de natuur en de landschappelijke schoonheid van Doorn. Hiertoe draagt zij op een positief kritische wijze bij aan ontwikkelingen rondom ruimtelijke ordening en milieu die het karakter van Doorn beïnvloeden.

De VLD is op geen enkele wijze gebonden aan een politieke partij. De VLD telt rond de 150 leden en is mede-oprichter van de Federatie Groene Heuvelrug, een koepel van vier verenigingen uit de Heuvelrugse kernen Amerongen-Leersum, Maarn-Maarsbergen, Driebergen-Rijsenburg en Doorn. Via de aangesloten verenigingen heeft de Federatie Groene Heuvelrug meer dan 2.700 leden. Meer informatie over de FGH is te vinden op: www.federatiegroeneheuvelrug.nl

Om het groene karakter van Doorn en omstreken te behouden moet (helaas) veel werk worden verzet (zie het Groenboek) . Alle hulp is daarom meer dan welkom! Overweegt u lid te worden of de VLD te steunen? --> dan zien wij graag uw mail tegemoet via info@leefbaarheiddoorn.nl

Ter informatie: een lidmaatschap kost een tientje per jaar. Bent u met z'n tweeën of meer dan kost dit 14 euro per jaar. Donaties zijn uiteraard geheel "vrij".

MISSIE

De VLD heeft als missie het helpen realiseren van een duurzame ontwikkeling van Doorn door middel van:

  • een integrale afweging van economische, sociale en ecologische belangen, niet alleen gericht op het 'hier en nu' maar op de lange termijn en op gevolgen voor de wijde omgeving;

  • het bevorderen van een aantrekkelijke leefomgeving met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen;

  • het borgen en versterken van langschappelijke, archeologische, cultuurhistorische en ecologische waarden;

  • het werken aan een groen en authentiek dorp, gekenmerkt door harmonieuze verhoudingen en de menselijke maat;

  • het versterken van de sociale cohesie en van de hiermee samenhangende economische vitaliteit;

  • het pro-actief meedenken over oplossingen in samenspel met het gemeentebestuur en belangenorganisaties.

Het zijn ambitieuze doelstellingen, maar gezien de belangrijke rol die onze groene omgeving speelt in ons dagelijks welzijn, is het meer dan de moeite waard om zich hiervoor in te zetten. Wij hopen dat u daar ook zo over denkt.

BESTUUR

Voorzitter : Tjitte Steenhuizen

Secretaris : a.i. Leo Tielenius Kruythoff

Penningmeester : Leo Tielenius Kruythoff

Overige Bestuursleden : Piet Bakker

Hans Gerritsen