FGH

In de Federatie Groene Heuvelrug (FGH) werken alle verenigingen samen die zich vanuit de inwoners bezighouden met het groen, de leefomgeving, de ruimtelijke ordening en de duurzame ontwikkeling van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

In de federatie zijn de verenigingen Maarn Maarsbergen Natuurlijk, Leefbaarheid Doorn, Dorp en Natuur Amerongen-Leersum en Tussen Heuvelrug en Wetering te Driebergen.

Via de verenigingen staat de FGH voor bijna 3000 inwoners in de Utrechtse Heuvelrug.

De leden van de FGH delen vanaf de oprichting in 2004 een gezamenlijke visie op de Utrechtse Heuvelrug. Deze bestaat uit drie onderdelen:

Credo

Het credo wordt gevormd door de beweegreden die de FGH, en de bij haar aangesloten verenigingen, motiveert. Dit is wat ons inspireert en aanzet tot actie.

Visie

Met haar visie beschrijft de FGH een duidelijk beeld van de toekomst van de Utrechtse Heuvelrug. De belangrijke kracht van deze visie is de richting die het geeft aan de activiteiten van de FGH of een van de aangesloten verenigingen.

Missie

Met haar missie geeft de FGH duidelijk aan wat we doen. Het maakt duidelijk wat de inwoners van de gemeente Utrechtse heuvelrug kunnen verwachten van de FGH, en haar aangesloten verenigingen, om het beeld van de toekomst zoals dat vastgelegd is in de visie te realiseren.

Voor verdere informatie zie: www.federatiegroeneheuvelrug.nl