De Vereniging Leefbaarheid Doorn is een vereniging van inwoners van Doorn, die zich inzet voor het behoud en verbetering van het groene dorpse karakter van Doorn en samenwerkt met verenigingen in de andere dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de koepel van de Federatie Groene Heuvelrug.

concept-Omgevingsvisie ligt ter inzage

In januari j.l. heeft de Gemeenteraad de concept-Omgevingsvisie van de gemeente vastgesteld en deze is nu ter inzage gelegd. Van 1 maart tot 12 april kan iedereen zijn mening geven over deze visie. Dit kan door het versturen van een schriftelijke zienswijze aan de gemeente. De Concept-Omgevingsvisie is een document waarin de gemeente vertelt hoe ze de fysieke leefomgeving wil inrichten. Dit is de omgeving met alles wat nodig is om er te kunnen leven, wonen, werken, studeren, recreëren. Zoals water, lucht, bodem, natuur, landschap, energie, wegen en gebouwen. Hoe de gemeente de omgeving wil inrichten, is in de visie omschreven als ambities voor 2040.

De Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) werkt aan het opstellen van haar reactie, in samenhang met de reactie van de zusterverenigingen in de andere dorpen. Dat gebeurt binnen het kader van de Federatie Groene Heuvelrug (FGH).

Nadere informatie:

Website van de gemeente: www.heuvelrug.nl/omgevingsvisie

concept-Omgevingsvisie: klik hier

Reactie VLD op Toekomstvisie: klik hier

Reactie FGH op Toekomstvisie: klik hier


Maak Doorn groen.

Wat zijn de ideale plekken om een boom te planten en
Doorn groener en leefbaarder te maken.

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug wil 50.000 bomen planten. De Vereniging Leefbaarheid Doorn het initiatief genomen om de gemeente te helpen bij het zoeken naar locaties om bomen in Doorn te planten. Onze zusterverenigingen binnen de Federatie Groene Heuvelrug deden dat voor de andere dorpskernen.

Wil je hier meer over weten, klik dan hier of stuur een mail met je vragen aan Info@leefbaarheiddoorn.nl.

De inventarisatie is inmiddels afgerond. De VLD maakt van de aanmeldingen een duidelijk overzicht en zal dat binnenkort aanbieden aan de Wethouder.

STEUN ONZE ACTIVITEITEN EN WORDT LID

Wilt u lid worden van onze vereniging, meld u dan aan en stuur een mail naar administratie@leefbaarheiddoorn.nl

Een lidmaatschap kost € 10,- per jaar. Bent u met z'n tweeën of meer dan kost dit familielidmaatschap € 14,- per jaar. Voor het betalen van uw contributie: NL 76 RABO 0110 4192 19 t.n.v. Vereniging Leefbaarheid Doorn

Lees HIER nieuws van de VLD