De Vereniging Leefbaarheid Doorn (voorheen Leefbaar Doorn) is een vereniging van inwoners van Doorn, die zich inzet voor het behoud en verbetering van het groene dorpse karakter van Doorn en samenwerkt met andere verenigingen onder de koepel van de Federatie Groene Heuvelrug in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

NIEUWS

Terrein Marinierskazerne: VLD roept op tot uitstel en bezinning 19 jan. 2018

De gemeente is voornemens om in de eerste maanden van dit jaar, maar nog vóór de komende raadsverkiezingen, een besluit te nemen over de ruimtelijke invulling van het na het vertrek van de mariniers vrijkomende kazerneterrein. De VLD vraagt zich af of de keuze van deze beslissingstermijn een verstandige is. Lees meer

Persbericht 15 mei 2017

De vergunning voor de biologische varkensstal aan Molenweg 11 te Doorn is door de gemeente ingetrokken. Lees meer

Woningbouw naast basisschool Kameleon?

9 mei 2017

Zoals ook in nieuwsblad De Kaap te lezen was zijn er plannen voor woningbouw rond het schoolplein van basisschool de Kameleon. Hoewel op veel plaatsen in Doorn terreinen braak liggen, die geschikt zijn voor woningbouw, wil het College - naar verluidt- aan de zuidzijde van het schoolterrein ruimte reserveren voor de bouw van een nog nader te bepalen aantal huizen. Lees meer

Ecoduct N227 - N225 - Persbericht FGH

7 mrt. 2016

Federatie Groene Heuvelrug

Dorp en Natuur Amerongen-Leersum; Leefbaarheid Doorn; Maarn-Maarsbergen Natuurlijk; Tussen Heuvelrug en Wetering Driebergen-Rijsenburg; Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen

PERSBERICHT Lees meer

lees HIER meer nieuws