Woningbouw naast basisschool Kameleon?

9-mei-2017

Zoals ook in nieuwsblad De Kaap te lezen was zijn er plannen voor woningbouw rond het schoolplein van basisschool de Kameleon.

Hoewel op veel plaatsen in Doorn terreinen braak liggen, die geschikt zijn voor woningbouw, wil het College - naar verluidt- aan de zuidzijde van het schoolterrein ruimte reserveren voor de bouw van een nog nader te bepalen aantal huizen.

Het VLD bestuur acht verdere verstening op deze plek hoogst ongewenst. Het bestuur pleit in een brief aan de Raad voor een kritische houding en de aanleg van een parkje op deze locatie. Dit mooie gebouw verdient groene stoffering!

(foto: AD.nl, William Hoogteyling)