Verruiming kapvergunning - Een goed idee?

Post date: 9-jan-2013 13:45:18

Update: De gemeenteraad heeft besloten dat de verruiming van de kapvergunning pas in zal gaan wanneer de bomenlijst opgesteld zal zijn. De verwachting is dat dit medio 2013 het geval zal zijn. = = = = = = = De gemeente dacht aanvankelijk een besparing van zo'n 52.000€ te kunnen realiseren door de kapvergunning af te schaffen. Nu ligt er een voorstel dit te laten gelden voor coniferen, berken en overige bomen van minder dan 30 cm (een stoeptegel) breed. Samen met de inwoners zal er een lijst van monumentale/waardevolle bomen worden opgesteld waarvoor wel een kapvergunning geldt. De VLD is van mening dat sommige berken het verdienen zich staande te houden. Wat coniferen betreft begrijpt de VLD dat die naar believen worden gekapt, zolang er maar geen misverstand bestaat over het feit dat een ceder of dennenboom geen conifeer is.

Zorgen zijn er wat de handhaving betreft. Nu is iedereen nog alert en iedereen weet dat er voor bomen van een redelijke maat een vergunning nodig is.

De VLD zet vraagtekens bij de besparing: er wordt immers ook leges misgelopen. Hoeveel er daadwerkelijk bezuinigd wordt is nog onbekend.

Daarnaast zal de verruiming er komen (oktober) voordat de lijst up to date is.

Al met al vraagt de VLD zich af of deze bezuiniging de moeite waard is, ook gezien het groene imago van de Heuvelrug.

Bron: hillridge.nl-ingezonden-deregulering-kapvergunningen