Update lichtbakreclame

Post date: 8-aug-2013 11:21:48

Na meer dan een jaar bedenktijd heeft het gemeentebestuur erkend dat het vorig jaar ten onrechte toestemming heeft gegeven voor de plaatsing van elf lichtmastreclames in Doorn, Driebergen en Leersum. Deze uitspraak slaat de bodem weg onder de overeenkomst die de gemeente begin 2012 heeft gesloten met het bedrijf C&W Lichtmastreclame te Arkel. voor de plaatsing van uiteindelijk rond vijftig lichtbakken.

Het College van B&W heeft onlangs een beslissing genomen op het door de Federatie Groene Heuvelrug (FGH) al in juli 2012 ingediende bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtmastreclames op de kruising Dorpsstraat-Langbroekerweg te Doorn, langs de Hoofdstraat te Driebergen en ter hoogte van de rotonde Rijksstraatweg-Torenzichtlaan te Leersum.

In zijn brief van 1 augustus 2013 aan de FGH deelt het College mee dat besloten is om het advies van de Commissie Bezwaarschriften d.d. 15 oktober 2012 over te nemen en het FGH-bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren. De omgevingsvergunning wordt alsnog geweigerd.

Reden: "De aanvraag om omgevingsvergunning is in strijd met de bestemmingsplannen. De locaties hebben de bestemming verkeersdoeleinden en het plaatsen van lichtmastreclame is niet ten dienste van de bestemming verkeersdoeleinden en hierdoor in strijd met de bestemmingsplannen".