RvS vernietigt bestemmingsplan Bedrijventerrein Leersum

Post date: 4-mrt-2015 14:56:48

De Raad van State heeft het door de raad van Utrechtse Heuvelrug in oktober 2013 vastgestelde bestemmingsplan Bedrijventerrein Leersum vernietigd. In een uitspraak van 25 februari (volledige uitspraak is aangehecht) is het door zustervereniging Dorp en Natuur Amerongen-Leersum (D&N) en Federatie Groene Heuvelrug (FGH) tegen de gemeente UH ingestelde beroep toegewezen.

De Raad van State is van oordeel dat het bestemmingsplan niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid. De negatieve effecten die kunnen optreden voor het leefgebied van de dassen spelen daarin de hoofdrol. De Raad van State is niet meegegaan in het betoog van D&N en FGH dat de gemeente geen objectief en onafhankelijk onderzoek heeft laten verrichten naar de regionale behoefte aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Door D&N en FGH is al sinds jaar en dag tegen de gemeentelijke voornemens tot aanleg van een nieuw bedrijventerrein in het gebied van de Eng (grens tussen Amerongen en Leersum) geageerd. In de eerste plaats omdat de behoefte van (lokale) bedrijven aan het bedrijventerrein nimmer is aangetoond. In de tweede plaats vanwege de aantasting van het milieu en van de landschappelijke waarde van de locatie. Het argument van de beschermenswaardige rijkdom van landschap, flora en fauna kwam in een later stadium nog sterker uit de bus. De Eng bleek aantoonbaar als foerageergebied van een nabij gelegen dassenburcht te fungeren.

Dat laatste argument heeft de Raad van State over de streep getrokken. De Raad van State heeft vastgesteld dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug onvoldoende met de aanwezigheid van de dassen rekening heeft gehouden en verzuimd heeft een nader onderzoek naar de aanwezige dassenburcht in te stellen.

Inmiddels zijn er een aantal vragen gerezen door verschillende partijen (zie aangehecht). Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen.