Pilot Bladafval (en voorstellen o.a. plastic/textiel/zwerfvuil)

Post date: 7-nov-2013 12:13:23

In een aantal straten is als pilotproject door de gemeente voor het bladverzamelen een korf geplaatst die een aantal keren zal worden geleegd en na het bladval seizoen weer zal worden opgehaald.De gemeente zal, afhankelijk van de ervaringen (b.v. of men inderdaad alleen blad er ingooit en de korf heel blijft) de plaatsing evalueren en eventueel volgend jaar over de gehele gemeente 'uitrollen'. Als u dit een goed plan vindt voor uw buurt of straat zou het goed zijn om dit (voor 25 november) aan te geven bij de gemeente via contactpersoon marietje.van.eeghen@heuvelrug.nl. Wat plastic verzamelen betreft wordt half november een voorstel uitgewerkt om deze huis-aan-huis te verzamelen. Dit, en de nota over afvalverzameling met v.a. blz. 13 in totaal zo'n 14 Voorstellen (over b.v. zwerfvuil en textiel) worden behandeld op een bijeenkomst op 25 november. Commentaar/suggesties c.q. opgeven kan ook via marietje.van.eeghen@heuvelrug.nl. Zie overige info: Afval.