Persbericht 15 mei 2017

De vergunning voor de biologische varkensstal aan Molenweg 11 te Doorn is door de gemeente ingetrokken.