Nieuwe Naam! en positieve acties

Post date: 6-jun-2013 10:43:55

Vereniging Leefbaarheid Doorn

NIEUWSBRIEF MEI 2013

Eindelijk is het zover, de lente is gekomen en daarmee nieuwe energie en nieuwe ideeën. Positieve acties, samenwerking waar mogelijk en kritisch waar nodig, is wat wordt bepleit door leden van de VLD.

En verander de naam van de vereniging, want er zijn mensen die denken dat we een politieke club zijn. Dat zijn we niet en daarom heeft de ledenvergadering besloten dat de VLD nu Vereniging Leefbaarheid Doorn gaat heten. De afkorting blijft VLD en behoud en verbetering van het groene dorpskarakter van Doorn blijft ons doel. Maar wat zijn extra positieve acties? Enkele voorstellen zijn al gedaan, zoals:

  • Opruimdagen (per wijk) en groenverzorging in de eigen straat.
  • Ledverlichting: te bezichtigen in Doorn Noord: Vossenweg, Sparrenlaan, Prins Hendrikweg en Amersfoortseweg. Het is de bedoeling dat deze verlichting in de hele gemeente wordt geplaatst.
  • Marinierskazerne: het terrein vraagt in de naaste toekomst om een nieuwe bestemming. Wat zijn onze ideeën over wat er moet komen?
  • Slokkerterrein (voorheen garage Kraan achter Plein 1923): zo lang daar niet gebouwd wordt, zou er door vrijwilligers bijvoorbeeld een kinderspeelplaats kunnen worden ingericht en onderhouden.
  • Zonnecollectoren op je huis: Het initiatief is genomen tot het oprichten van een energiecoöperatie. Zie ook www.heuvelrugenergie.nl
  • Beveiliging : gezamenlijk alarminstallaties kopen en elkaars huis bewaken.
  • Herinrichting Berkenweg: meedenken in verband met aanleg nieuwe riolering.
  • Verkeer in Doorn: het loopt vast, hoe kan dat worden opgelost?

Heb je zelf suggesties voor positieve acties, deel die dan met ons per post of op het adres info@leefbaarheiddoorn.nl en geef aan wat voor jou de belangrijkste onderwerpen zijn.

Afhankelijk van de reacties op deze brief kan een selectie van meest genoemde onderwerpen worden gemaakt, die zullen dienen als kernpunten voor te voeren acties in de komende maanden. Niet alle onderwerpen horen tot de missie van de VLD, maar wat daarbuiten valt, kan bij andere organisaties worden ondergebracht.

Een vereniging als de VLD is een ontmoetingsplaats van mensen die samen iets willen bereiken. Zaken die je in je eentje niet voor elkaar kunt krijgen. Dus laat ons ook weten hoe de VLD kan profiteren van je ervaring, kennis en beschikbare tijd, al is het maar zo nu en dan. Dan kunnen wij als VLD ook in 2013 weer positief en actief aan de slag.

Intussen is een nieuwe nieuwe website gemaakt, zodat we ook wat meer en makkelijker met elkaar kunnen praten en gegevens uitwisselen. Zie www.leefbaarheiddoorn.nl

Wij horen graag van je!

Met vriendelijke groet, het Bestuur

Secretariaat Vereniging Leefbaar Doorn IJskelderlaan 6b 3941 HS DOORN

I:www.leefbaarheiddoorn.nl E: secretaris@leefbaarheiddoorn.nl KvK: 40480713

Vereniging Leefbaarheid Doorn