Leefbaarheid Doorn - Zuid

Post date: 9-jan-2013 14:01:21

De gemeente organiseert een "Buurtsignaal" bijeenkomst. Buurtsignaal is een methode waarbij inwoners, politie, gemeente, corporatie en welzijnswerk signalen van leefbaarheid en veiligheid concreet maken.

Inwoners van Doorn Zuid zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin wordt gesproken over de signalen, eventuele aanvullende signalen en wat er gezamenlijk gedaan kan worden om de woonomgeving te verbeteren.

Wat leefbaarheid en verbetering woonomgeving betreft staat buiten kijf dat groen daarin een belangrijke rol speelt.

De bijeenkomst is op woensdag 21 november in het Cultuurhuis in Doorn en is van 19.30 – 21.00 uur.

Bijeenkomst Buurtsignaal Doorn-Zuid