Help ! Invasie op Komst !

Post date: 24-feb-2014 17:13:34

Het College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft gemeld na maart te zullen beslissen op een aanvraag voor de bouw van een loods aan de Molenweg/Pittesteeg te Doorn voor bijna duizend, ‘biologisch’ te houden varkens. Onze Heuvelrugse gemeente vindt, net als de provincie Utrecht, dat intensieve veehouderij niet gewenst is aan de zuidzijde van Doorn. Dat is immers een speciaal gebied: het ligt binnen de Stichtse Lustwarande, is een stiltegebied, maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ligt naast een Natura 2000 gebied van internationale allure. Kenmerk van dit voor recreatie en natuurbeheer belangrijke gebied: een open landschap met prachtige zichtlijnen.

‘Biologische varkenshouderij’ klinkt heel verantwoord en landelijk maar betekent ook dat de regels voor 'intensieve veehouderij' niet gelden.

Deze 1.000 ‘biologische varkens’ zouden dus ongehinderd evenveel uitstoot mogen produceren als een megastal van 18.000 varkens!

Een 'intensieve veehouderij' - uitstoot, maar zonder de normale bescherming is mogelijk tengevolge van een maas in de wet. Bij een megastal hoort namelijk een luchtzuiveringsinstallatie. En dat is vanwege het biologische label niet nodig.

De varkens zouden ongehinderd zoveel fijnstof veroorzaken dat het kruispunt van Doorn daarbij vergeleken een verademing vormt. Gezien de heersende wind een benauwend vooruitzicht, vooral voor de mensen die ten noorden (o.a. Beatrixhuis) en oosten van de varkens wonen.

Er wordt alarm geslagen over de fijnstof van auto's. Daarom wordt elektrisch rijden flink gepromoot. Maar fijnstof veroorzaakt door varkens is even kankerverwekkend, omdat die de kleinste deeltjes oplevert en dus het gevaarlijkst is voor de gezondheid.

Het is maar goed dat de ramen van het nieuwe gemeentekantoor niet open kunnen, de stank zou de ambtenaren uit hun kantoren kunnen drijven. Naast de stank zal ook de herrie de omwonenden en de patiënten van het revalidatiecentrum Aardenburg hinderen. De varkens zouden zoveel ammoniak produceren dat gras en andere (ook beschermde) flora geen schijn van kans meer heeft. Binnen vier jaar zal aan de omringende bomen te zien zijn dat ze lijden van die uitstoot. De varkens verjagen ook allerlei weidedieren.

Om de biologische varkenshouderij te kunnen realiseren zijn de rechten verzameld voor de uitstoot van stikstof uit ammoniak van maar liefst 9 beëindigde veebedrijven op verschillende plekken in de provincie. Deze 'rechten' op uitstoot worden nu geconcentreerd ingezet in ons kwetsbare natuurgebied.

De gemeente was zo vriendelijk om bij de aanvraag voor een 'kuilvoerplaat' in het bestemmingsplan te vergeten te noteren dat het om zo’n plaat ging waardoor er nu sprake is van een 'normaal' bouwvlak.

Ook liet zij een aanvraag voor een extra uitweg in dit natuurgebied in de la liggen, zodat die aanvraag op juridische gronden toegewezen moest worden. Hindervereisten wilde de gemeente niet aanpassen.

De gemeente kan de lucht- en landschapsvervuiling nog steeds voorkomen omdat het bouwen van een loods niet kan zonder het open landschap aan te tasten. Daarnaast dient de betrokken boer, gelet op zijn aanvraag voor een bouwvlak ten behoeve van een kuilvoerplaat, zich aan de aanleg van die platte plaat te houden.

Gemeente: bescherm de gezondheid en het welzijn van de inwoners en sta pal voor het unieke en waardevolle landschap!