Dorp & Natuur naar de Raad wegens komst bedrijventerrein

Post date: 21-jan-2014 10:20:40

De Kaap van 20 januari 2014 (met foto van PvdOdB): De Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum gaat bij de Raad van State in beroep tegen het besluit van de gemeenteraad om op de Amerongse Eng een bedrijventerrein te ontwikkelen. Al vanaf de eerste plannen heeft de Vereniging zich tegen de komst van een bedrijventerrein verzet. Aantasting van de landschappelijke waarde van de Eng, verkeershinder, fijnstof, ontbreken van noodzaak zijn de argumenten die we aangedragen hebben, en die nog steeds gelden. En daar is sinds kort een nieuw argument bijgekomen: De dassen uit een nabijgelegen dassenburcht gebruiken de Eng als fourageergebied. En zo’n gebied mag volgens de wet niet aangetast worden. Een reden voor Dorp & Natuur om te procederen.

In 2001 wilde de toenmalige gemeente Leersum een bedrijventerrein op de Amerongse Eng, speciaal bestemd voor bedrijven uit de kern van Leersum. Daar zou dan plaats komen voor woningbouw. Daar rezen al onze eerste vragen: welke bedrijven zijn dat dan wel? Nooit antwoord op gehad. Al jaren beheert de gemeente een geheim lijstje van mogelijke gegadigden. De enige in onze ogen echte gegadigde, Beekhuis, is intussen verhuisd naar Ochten. Voor wie is dat bedrijventerrein dan wel bedoeld? Langzamerhand krabbelt de gemeente terug: nu is er alleen nog maar vóórrang voor Leersumse bedrijven. Dus van de eigenlijke bedoeling van het bedrijventerrein, plaats maken voor woningbouw in Leersum, is nauwelijks iets overgebleven.

Wij willen geen bedrijventerrein in een Nationaal Park. Dit hebben wij al op alle mogelijke manieren uitgedragen. Het beoogde bedrijventerrein is gepland op een cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle eng. Al het extra verkeer veroorzaakt verontreiniging en fijnstof en moet allemaal dwars door de kern van Leersum. Allemaal redenen om dat bedrijventerrein niet te willen.

Onlangs is er een dassenburcht in de buurt van de Eng gevonden en het is door deskundigen aangetoond dat de dassen de Eng als fourageergebied gebruiken. Volgens de Flora- en faunawet is dat een geldige reden om de aanleg van het bedrijventerrein tegen te houden. En dat is wat Dorp & Natuur gaat doen. De gemeenteraad heeft met onjuiste informatie de aanleg van het bedrijventerrein goedgekeurd. En dat willen we bij de Raad van Staten terugdraaien.

Deze stap nemen we niet van harte. Liever zijn we als vereniging positief en opbouwend bezig. We willen de gemeente dan ook graag helpen om langs de Bertus Leendertsweg een groenstrook te planten als mooie afscheiding van de Eng.

Zie ook in de bijlage het artikel van de Dassen Werkgroep Utrecht en 't Gooi met een foto van de dassen: