Bomenrijkdom

Post date: 8-aug-2013 9:07:12

De gemeente wil de regels voor het kappen van bomen verminderen om zo personeel en geld te besparen. De kapvergunningen worden op 1 oktober a.s. gedeeltelijk vrijgegeven. De reguliere berk en conifeer plus de amerikaanse vogelkers worden vergunningvrij. Voor de overige bomen is alleen nog een vergunning nodig bij een stamdiameter van 30 cm (94 cm omtrek) en meer. Het afschaffen van de kapvergunning voor minder dikke bomen kan een bedreiging gaan vormen voor de bomenrijkdom in Doorn. Want geeft die niet een vrijbrief aan boomeigenaren om de bijl te zetten in bomen van geringere omvang dan 30 cm, die in hun ogen teveel ruimte in beslag nemen, teveel schaduw opleveren of bladoverlast veroorzaken?

De gemeenteraad zat in het voorjaar van 2012 nog op de goede koers. De raad wilde - met de complimenten van de VLD - geen gedereguleerde bomenverordening vaststellen voordat alle waardevolle (‘monumentale’) en te beschermen bomen zouden zijn geïnventariseerd.

Maar onze volksvertegenwoordigers blijken kort van memorie. Het gemeentehuis heeft de rem gezet op het samenstellen van de Lijst van Waardevolle Bomen, dus die Lijst is er nog lang niet. Toch is de raad zonder slag of stoot akkoord gegaan met een nieuwe, ‘ontregelde’ bomenverordening.

Bovendien heeft de raad geaccepteerd dat alleen eigenaren van bomen mogen uitmaken wat waardevolle bomen zijn. Dus als je de fraaie catalpa, die de speelplaats van basisschool Nicolaas verrijkt, aanmeldt krijg je een beleefd doch streng briefje terug waarin wordt meegedeeld dat je niet bevoegd bent om een boom voor te dragen voor de Lijst van Waardevolle Bomen.

Bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Doorn