Bio Varkensstal = mega overlast

Post date: 15-okt-2013 8:12:32

Open brief aan gemeenteraad en college Utrechtse Heuvelrugover 969 varkens in het Stiltegebied Molenweg Doorn

Het gemeentebestuur bezorgde ons drie jaar geleden de Structuurvisie 2030 onder de titel Groen dus Vitaal. Het voornemen om het centrumgebied van ons dorp, het gebied rond Huis Doorn en het landbouwgebied ten zuiden van Doorn te integreren tot een voor bewoners en toeristen aantrekkelijke entourage van natuur en cultuur klonk velen als muziek in de oren. De gemeente kondigde aan actief te gaan meedenken met agrariërs die hun bedrijfseconomische basis willen verbreden met initiatieven op het vlak van toerisme en recreatie. “Wij willen daar ook fysiek ruimte voor bieden, hoewel extra bebouwing altijd beperkt zal moeten blijven” (Structuurvisie, p.99). Kortom, de gemeente droomde van kleinschalige publiekstrekkers als een kinderboerderij, een kaasmakerij met verkoop aan huis of een zorgboerderij in het gebied van Molenweg en Achterweg.

De droom dreigt in een nachtmerrie te ontaarden. Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor een omgevingsvergunning “wijzigen agrarisch bedrijf” op Molenweg 11. Onder deze omschrijving gaat de bouw van een stal voor 969 varkens schuil. De aanvraag voorziet in een diervriendelijke (“biologische”) aanpak. Maar pas op: het individuele bio-varken krijgt nauwelijks 1 m² meer bewegingsruimte dan een intensief gehouden varken.

Aan de intensieve veehouderij worden eisen van luchtzuivering en afvangen van ammoniak gesteld die voor de biologische tak niet gelden. De milieubelasting van een open, biologische stal is dientengevolge vele malen hoger dan van een conventionele stal. De uitstoot van schadelijke stoffen van een biologische stal voor 969 varkens is zelfs gelijk aan die van een megastal van liefst 18.000 (achttienduizend!) intensief gehouden varkens. De gemeente zou de schade van een biologische stal kunnen beperken door strengere geureisen in de regelgeving vast te leggen, maar tot op heden is een dergelijke verordening niet tot stand gebracht.

Het bestemmingsplan Buitengebied Doorn staat op deze locatie geen intensieve veehouderij toe. Maar het zou toch onverteerbaar zijn als een biologische stal - die voor veel meer stankoverlast en milieuschade zorgt dan een intensieve stal - er wel zou komen. Het Molenweggebied, dat de overgang vormt van het bebouwde en beboste gebied van Doorn naar het open landschap, kenmerkt zich door landelijke rust, schone lucht en natuurlijke schoonheid die niet door een grootschalige varkenshouderij mag worden aangetast.

Wij roepen Raad en College op tot handelen nu het nog niet te laat is. Confronteer de aanvraag met uw fraaie Structuurvisie plus andere plandocumenten en stop de komst van een varkensbedrijf in een door de provincie aangewezen Stiltegebied.

Voorkom een historische vergissing!

Hoogachtend,

Bestuur Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD)

* "Vanuit milieuoogpunt mag een varkenshouderij niet te dicht bij een natuurgebied liggen in verband met de ammoniakuitstoot" wikipedia varkenshouderij

* "Ammoniakbeleid onvoldoende effectief" - Rekenkamer mei 2013 Bericht Rekenkamer