Bestuurskrachtmeting - Update

Post date: 25-sep-2013 8:59:27

UPDATE: Na het verschijnen van het Rapport in December 2013 (zie aangehecht) zijn is het volgende stuk met opinies verschenen bij Heuvelrug Nieuwspost.

===

Bericht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug over de 2e bestuurskrachtmeting dat dit jaar (2013) wordt uitgevoerd (de eerste heeft in 2009 plaatsgevonden):

"Deze meting biedt inzicht in de kwaliteit van het functioneren van de gemeente op vier verschillende rollen: de gemeente als bestuur van de gemeenschap, als publieke dienstverlener, als onderdeel van het bestuurlijk bestel en als vernieuwende organisatie. Vier jaar geleden heeft de gemeente eenzelfde meting uitgevoerd en de aanbevelingen hieruit opgepakt. Met de resultaten van de huidige meting krijgt de gemeente ook nu informatie over hoe zij ervoor staat. Dit biedt opnieuw de mogelijkheid om de kwaliteit van het eigen functioneren te verbeteren.

Als onderdeel van deze bestuurskrachtmeting is een profielschets opgesteld, waarin de gemeente en de gemeenschap worden beschreven aan de hand van deze vier rollen. Deze profielschets geeft ook inzicht in de ambities van de gemeente.

Ook heeft de gemeente door TNS NIPO laten onderzoeken hoe inwoners van de gemeente de bestuurscultuur, de betrokkenheid van burgers, het dorpsgericht werken en het voorzieningenniveau in de gemeente ervaren. Doel van het onderzoek is om te zien hoe de gemeente functioneert en welke verbeteringen mogelijk zijn."

Naar aanleiding hiervan heeft de VLD onderstaande notitie opgesteld en naar haar leden en het onderzoeksteam gestuurd waarin de stelling is opgenomen:

Dit onderzoek voegt niets meer toe, er is genoeg onderzocht en de conclusies en adviezen zijn duidelijk.

Er moet nu worden gehandeld!

P.S. de resultaten van dit onderzoek zullen eind 2013/begin 2014 gereed zijn. In Februari zullen deze door de Raad besproken worden.