Berkenweg - Berken Weg?

Post date: 15-jan-2014 12:18:35

UPDATE - Berken van Berkenweg gered! Dankzij een aangenomen motie van 4 februari 2014 (zie hieronder) zullen de beeldbepalende en gezonde Berken blijven staan!

De VLD is blij dat de wens van de inwoners van de Berkenweg bij de herinrichting gerespecteerd zal worden.

= = = =

In de Kaap van afgelopen donderdag 9 januari 2014 staat een artikel over de herinrichting van de Berkenweg (zie bijlage). Het college zou de herinrichting reeds hebben vastgesteld waarbij - tegen de belangrijkste wens van de inwoners in - de bomen gekapt zouden worden.

Via een twitter laat wethouder Homan echter weten: "Wij hebben nog geen plan, zijn alleen wensen bewoners aan het inventariseren. Plan komt nog."

Dit is te hopen. We zien de komende bijeenkomst (datum nog onbekend) over de herinrichting met de inwoners tegemoet.