De Vereniging Leefbaarheid Doorn is een vereniging van inwoners van Doorn, die zich inzet voor het behoud en verbetering van het groene dorpse karakter van Doorn en samenwerkt met verenigingen in de andere dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de koepel van de Federatie Groene Heuvelrug.

TOEKOMSTVISIE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG ,

Stand van zaken

De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt een toekomstvisie. Een visie op wat voor gemeente we zijn, maar vooral ook willen zijn. Niet alleen nu, maar ook over pakweg veertig jaar. Die visie is tot standgekomen na een participatie proces. Vanuit de 5 dorpen heeft de Gemeente een bijdrage gevraagd, waarbij de belangrijkste vraag was:

“Wat is ervoor nodig om de dorpen ook in de toekomst (2040)

vitaal, toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden?”


De gemeente heeft nu de concept-Toekomstvisie gepubliceerd en besproken in de Gemeenteraad. Nadere informatie over de status en inhoud van de Toekomstvisie van Gemeente Utrechtse Heuvelrug kunt u lezen bij https://www.heuvelrug.nl/toekomstvisie. De Toekomstvisie wordt een onderdeel van de later door de Gemeente uit te brengen Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is vereist in het kader van de nieuwe omgevingswet, welke naar verwachting 1 juli 2022 inwerking treedt.

Ook de VLD heeft in het voorjaar over de Toekomstvisie gediscussieerd. Naar aanleiding van die discussie heeft het bestuur namens de VLD een reactie gezonden aan de gemeente. Deze reactie van de VLD treft u aan op onze Nieuwspagina. .

=====

STEUN ONZE ACTIVITEITEN EN WORDT LID

Wilt u lid worden van onze vereniging, meld u dan aan en stuur een mail naar administratie@leefbaarheiddoorn.nl

Een lidmaatschap kost € 10,- per jaar. Bent u met z'n tweeën of meer dan kost dit familielidmaatschap € 14,- per jaar. Voor het betalen van uw contributie: NL 76 RABO 0110 4192 19 t.n.v. Vereniging Leefbaarheid Doorn

Lees HIER nieuws van de VLD