De Vereniging Leefbaarheid Doorn (voorheen Leefbaar Doorn) is een vereniging van inwoners van Doorn, die zich inzet voor het behoud en verbetering van het groene dorpse karakter van Doorn en samenwerkt met andere verenigingen onder de koepel van de Federatie Groene Heuvelrug in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

NIEUWS

19 februari inloopavond Gemeente Heuvelrug mbt Inventarisatie Woningbouwlocaties.

In 2019 heeft de gemeente inwoners gevraagd hun suggesties in te zenden voor mogelijke woningbouwlocaties in de gemeente. Hierop zijn veel reacties ontvangen waarin bijna 200 locaties zijn genoemd. De Gemeente heeft genoemde locaties binnen de bebouwde kom (“rode contouren”) globaal beoordeeld en een selectie gemaakt welke locaties zij kansrijk acht te realiseren op (zeer) korte termijn (t/m 2025) en in de periode daarna.

U kunt de plannen van de gemeente lezen op de website van de gemeente: https://www.heuvelrug.nl/heuvelrug-huizenbouw-tip

Woningbouw naast basisschool Kameleon?

9 mei 2017

Zoals ook in nieuwsblad De Kaap te lezen was zijn er plannen voor woningbouw rond het schoolplein van basisschool de Kameleon. Hoewel op veel plaatsen in Doorn terreinen braak liggen, die geschikt zijn voor woningbouw, wil het College - naar verluidt- aan de zuidzijde van het schoolterrein ruimte reserveren voor de bouw van een nog nader te bepalen aantal huizen. Lees meer

lees HIER meer nieuws