De Vereniging Leefbaarheid Doorn is een vereniging van inwoners van Doorn, die zich inzet voor het behoud en verbetering van het groene dorpse karakter van Doorn en samenwerkt met verenigingen in de andere dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de koepel van de Federatie Groene Heuvelrug.

Concept-Omgevingsvisie heeft inspraak doorlopen

In januari 2022 is de concept-Omgevingsvisie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgesteld en daarna ter inzage gelegd. De concept-Omgevingsvisie is een document waarin de gemeente vertelt hoe ze de fysieke leefomgeving wil inrichten. Dit is de omgeving met alles wat nodig is om er te kunnen leven, wonen, werken, studeren, recreëren. Zoals water, lucht, bodem, natuur, landschap, energie, wegen en gebouwen. Hoe de gemeente de omgeving wil inrichten, is in de visie omschreven als ambities voor 2040. 

Samen met enkele leden heeft het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) een reactie op de concept-Omgevingsvisie geschreven en in het kader van het participatie traject aan de gemeente gezonden. Daarbij is weer intensief samengewerkt met onze zuster verenigingen verenigd in de FGH.  De FGH heeft vooral aandacht besteed aan het algemene beleidskader en de VLD heeft gekeken naar de Doornse aspecten. Het nieuwe college zal de Omgevingsvisie in het najaar in de Gemeenteraad behandelen. (Zie voor verdere informatie de site van de gemeente https://www.heuvelrug.nl/omgevingsvisie/ ). U kunt hier de reactie van de VLD op de concept-Omgevingsvisie lezen en op de site van de FGH treft u de reactie aan van de FGH

Nadere informatie: 

Website van de gemeente: www.heuvelrug.nl/omgevingsvisie

Reactie VLD op Toekomstvisie: klik hier 

Reactie FGH op Toekomstvisie: klik hier


Maak Doorn groen.

 Wat zijn de ideale plekken om een boom te planten en
Doorn groener en leefbaarder te maken.

Deze bomen inventarisatie is een initiatief van de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) om een bijdrage te leveren aan het 50.000 bomen plan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Begin 2022 heeft de VLD een flyer verspreid in Doorn met een oproep om suggesties aan te dragen voor nieuw te planten bomen. Deze oproep heeft tot vele reacties geleid; de bijgesloten lijst met 252 bomen is een samenvatting van de reacties. De suggesties zijn ook digitaal ingevoerd in het GIS systeem van de GUH. Bij de suggesties is geen rekening gehouden met mogelijke beperkingen vanwege ondergrondse infrastructuur zoals kabels. Het volledige rapport kunt hier lezen
Doorn, maart 2022

STEUN ONZE ACTIVITEITEN EN WORDT LID

Wilt u lid worden van onze vereniging, meld u dan aan en stuur een mail naar administratie@leefbaarheiddoorn.nl

Een lidmaatschap kost € 10,- per jaar. Bent u met z'n tweeën of meer dan kost dit familielidmaatschap € 14,-  per jaar. Voor het betalen van uw contributie:  NL 76 RABO 0110 4192 19 t.n.v. Vereniging Leefbaarheid Doorn

Lees HIER nieuws van de VLD